ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ - ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΙΑ Π

ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ

Διεύθυνση - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Διεύθυνση: ΕΛΠΙΔΟΣ 7 Τ.Κ. - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Τ.Κ.: 15343
Περιοχή - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Περιοχή: Αγία Παρασκευή Κατηγορία - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Κατηγορία: ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ
Τηλέφωνο - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Τηλέφωνο: 2106002191 Fax - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Fax: -
Κινητό - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Κινητό: 6972422358 E-mail - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ E-mail: akisfelekis@windowslive.com
Υπεύθυνος - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Υπεύθυνος: ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Τηλέφωνο υπεύθυνου - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Ιστοσελίδα - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ Ιστοσελίδα:
ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ http://www.testkok.gr/gr/page/simata-kok-test-ypourgeioy Σχολή οδηγών Αγία Παρασκευή Χολαργός Χαλάνδρι Γέρακας Διπλώματα αυτοκινήτων μοτο φορτηγών Αγία Παρασκευή Χολαργός Χαλάνδρι Γέρακας Επεκτάσεις Η σχολή οδηγών ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ εδώ και χρόνια αποτελεί την πρώτη σχολή οδήγησης σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και γνώσεων στην ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Χορήγηση διπλωμάτων όλων των κατηγοριών με τον πιο αξιόπιστο και οικονομικό τρόπο. Αναθεωρήσεις επεκτάσεις σε αυτο...
Επισκέπτες: 14355

ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

http://www.testkok.gr/gr/page/simata-kok-test-ypourgeioy

Σχολή οδηγών Αγία Παρασκευή Χολαργός Χαλάνδρι Γέρακας

Διπλώματα αυτοκινήτων μοτο φορτηγών Αγία Παρασκευή Χολαργός Χαλάνδρι Γέρακας

Επεκτάσεις

Η σχολή οδηγών ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ εδώ και χρόνια αποτελεί την πρώτη σχολή οδήγησης σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και γνώσεων στην ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Χορήγηση διπλωμάτων όλων των κατηγοριών με τον πιο αξιόπιστο και οικονομικό τρόπο. Αναθεωρήσεις επεκτάσεις σε αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, λεωφορείο και φορτηγό.
Πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση
Ευρεία γκάμα οχημάτων
Διεκπεραιώσεις αυτοκινητιστικές
Μετεκπαίδευση – Μέθοδοι διδασκαλίας με ευρωπαϊκές προδιαγραφές
Παρέχουμε πιστοποιητικά εγγραφής, επαγγελματικής ικανότητας 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΥΚΛΟ (ΑΜ' 50cc, Α1', Α2', Α')*
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους δεν έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα ερασιτεχνικού ( κατηγορία Β΄)
Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής**
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Βιβλιάριο υγείας***
Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς (Οφθαλμίατρο και Παθολόγο)
Παράβολο διπλοτυπο 50 ευρώ από ΔΟΥ
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ για νέου τύπου διπλώματος από ΔΟΥ
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 18 ευρώ από ΔΟΥ
*ΑΜ Για την κατηγορία ΑΜ πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας και χρειάζεται υπογραφή γονέα!
 Α1 Για την κατηγορία Α1 πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 18 έτη
 Α2 Για την κατηγορία Α2 πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 20 έτη
 Α Για την κατηγορία Α (απεριορίστων κυβικών) πρέπει ή να έχετε συμπληρώσει τα 24 ή να έχετε στην κατοχή σας για 2 χρόνια τουλάχιστον δίπλωμα κατηγορίας Α2 όποτε θα μπορείτε από τα 22 να αποκτήσετε άδεια οδηγήσεως απεριορίστων κυβικών.
** Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
*** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.
Αν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:
α) Αίματος
β) Ουρίας και ζακχάρου
γ) Καρδιογράφημα
δ) Ακτινογραφία θώρακος
Τα μαθήματα είναι 31 θεωρητικά, 14 πρακτικά και η παράσταση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα ερασιτεχνικού (Β κατηγορία)
Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής**
Φωτοτυπία διπλώματος
Αριθμό ΑΦΜ
2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 27 ευρώ από ΔΟΥ
* Για έκδοση διπλώματος απεριορίστων κυβικών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών.
**Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
Τα μαθήματα είναι 10 θεωρητικά, 14 πρακτικά και η παράσταση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα για μηχανάκι και θέλει να εκδόσει μηχανής
Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής**
Φωτοτυπία διπλώματος
Αριθμό ΑΦΜ
2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 27 ευρώ από ΔΟΥ
**Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
Τα μαθήματα είναι 2 θεωρητικά, 7 πρακτικά και η παράσταση
 
 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ (Β’ κατηγορία)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους δεν έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα μηχανής
Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Βιβλιάριο υγείας**
Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς (Οφθαλμίατρο και Παθολόγο)
Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ από ΔΟΥ
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 18 ευρώ από ΔΟΥ
*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.
Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:
α) Αίματος
β) Ουρίας και ζακχάρου
γ) Καρδιογράφημα
δ) Ακτινογραφία θώρακος
Τα μαθήματα είναι 21 θεωρητικά, 25 πρακτικά και η παράσταση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα μηχανής
Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
Φωτοτυπία διπλώματος
Αριθμό ΑΦΜ
2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 27 ευρώ από ΔΟΥ
* Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
Τα μαθήματα είναι 6 θεωρητικά, 18 πρακτικά και η παράσταση
 
 
ΦΟΡΤΗΓΟ (Γ΄ κατηγορία)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας
Να είστε κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας (ερασιτεχνικό)
Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
Φωτοτυπία διπλώματος
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Βιβλιάριο υγείας**
Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς (Οφθαλμίατρο και Παθολόγο)
Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ από ΔΟΥ
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 108 ευρώ από ΔΟΥ
*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.
Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:
α) Αίματος
β) Ουρίας και ζακχάρου
γ) Καρδιογράφημα
δ) Ακτινογραφία θώρακος
***Κάτοχος άλλης επαγγελματικής άδειας οδήγησης χωρίς να χρειάζεται ιατρούς.
Τα μαθήματα είναι 15 θεωρητικά, 15 πρακτικά και η παράσταση
 
 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (Δ΄ κατηγορία)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας
Να είστε κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας (ερασιτεχνικό)
Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
Φωτοτυπία διπλώματος
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Βιβλιάριο υγείας**
Φωτοτυπίες των αποδείξεων από τους ιατρούς (Οφθαλμίατρο και Παθολόγο)
Παράβολο διπλότυπο 50 ευρώ από ΔΟΥ
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Δύο (2) παράβολα διπλότυπα από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
Παράβολο διπλότυπο 108 ευρώ από ΔΟΥ
*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.
Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:
α) Αίματος
β) Ουρίας και ζακχάρου
γ) Καρδιογράφημα
δ) Ακτινογραφία θώρακος
***Κάτοχος άλλης επαγγελματικής άδειας οδήγησης χωρίς να χρειάζεται ιατρούς.
Τα μαθήματα είναι 15 θεωρητικά, 15 πρακτικά και η παράσταση
 
 
ΝΤΑΛΙΚΑ (Ε΄ κατηγορία)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκδίδεται μόνο από άτομα που έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας (φορτηγό)
Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
Φωτοτυπία διπλώματος
2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
Αριθμό ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ19 (δίνεται στη σχολή)
Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
Παράβολο διπλότυπο 30 ευρώ από ΔΟΥ για νέου τύπου διπλώματος
Ένα (1) παράβολο διπλότυπο 10 ευρώ από ΔΟΥ για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις
Παράβολο διπλότυπο 108 ευρώ από ΔΟΥ
*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης
Τα μαθήματα είναι 8 πρακτικά και η παράσταση